De vergeten liedjes/The forgotten songs

En toen werd een idee geboren.

Prima-fm organiseert ieder jaar een Eindejaars spektakel waar artiesten aan mee werken.
Zo ook in het jaar 2019.

Heel bijzonder is het dan als mensen komen die familie van elkaar zijn en ieder op hun eigen manier met muziek bezig zijn.

Danny Everret, ‘Mister Indo Dreams’ in de volksmond en Victoria Eman, die over heel de wereld aan het doorbreken is met haar Country repertoire.

Al pratende bij Mariam, in de studio, kwam voorzichtig op tafel ‘als we nu eens samen iets gaan doen’.
Daarover napratend kwamen de ideeën op tafel en iedereen werd steeds enthousiaster.

Nu zijn we in april 2020 en het plannetje is uitgewerkt tot een super mooi resultaat.
Danny Everett heeft de tekst geschreven op een bestaand nummer van zijn grote voorbeeld Andres.

Prima-fm is dan ook heel trots dat ze de primeur had om als eerste het nummer ‘Mama Mia’ te laten horen op de radio.

Rondom dit nummer komt er een leuke actie en we hopen dat er veel mensen, in deze tijd dat Corona ons leven bepaald, blij zullen worden.
Speciaal voor moederdag (10 mei) is er een leuke actie opgezet door Indo Dreams Music en RHB. 10 moeders maken kans op de nieuwe cd single ‘Mama Mia’ en een mooie bos bloemen.

Let op: Actie is nu reeds geweest.

Uiteraard zullen we dit nummer via Prima-fm vaak aan onze luisteraars voorbij laten komen.

Heeft u het interview niet gehoord, dan kan u deze hier vooralsnog beluisteren: komt nog

© By Mariam April 22-2020

xxxxx

And then an idea was born.
Prima-FM organizes an End-of-the-Year spectacle every year that many artists participate in.
This was also the case in 2019.

It is something special when people come who are related to each other, and each is involved with music in their own way.

Danny Everett, ‘Mister Indo Dreams’ popularly and Victoria Eman, who is breaking through all over the world with her country repertoire.

Talking to Mariam in the studio of Prima-FM, we carefully came with the idea ‘What if we do something together?’.
After discussing this, ideas came to the table, and everyone got more and more enthousiastic.

And now, in April 2020, the plan worked out with a great result.
Danny Everett wrote the text on an existing song of his great example Andres.

Prima-FM is therefore very proud that she got the scoop of this song, which has been given the title ‘Mama Mia’.

There will be a promotion around this song.

And we hope that many people, even though in this time where Corona determines our lives, will be happy.

For Mother’s Day (May 10) especially, a fun promotion has been set up by Indo Dreams Music and RHB. There will be 10 mothers having a chance to win the CD single Mama Mia, along with a beautiful bouquet.

Attention: This action has already taken place.

Of course, we will often pass this song on to our listeners through Prima-FM.
Prima-FM is broadcasting worldwide on.

By Mariam April 22 2020.